Sklep Hydroogrod

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowujemy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Od dnia 25 maja 2018 r. w sklepie www.hydroogrod.pl będzie obowiązywać nowa polityka prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz zunifikowanie i uproszczenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa prywatności jest najwyższym priorytetem naszej firmy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HYDROOGRÓD GRZEGORZ DYJA z siedzibą w WARSZAWIE kod pocztowy 02-495 ul. PRAWNICZA 64 zwana dalej firmą.

 1. Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Państwa zamówień z platformy zakupów internetowych www.hydroogrod.pl
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Pozyskujemy od Państwa tylko dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, ewentualny adres dostawy towaru jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail) które są przetwarzane automatycznie i ręcznie.Wszystkie osoby przetwarzające Pani/Pana dane są przeszkolone w tym zakresie i posiadają aktualne upoważnienia od Administratora.
 1. Państwa dane mogą być przekazywane:
 • firmom kurierskim, które będą dostarczać do Państwa przesyłki. Firmy te mają dostęp do Państwa danych na tyle, na ile jest to im niezbędne do wykonania zleconych zadań. Firmy kurierskie z jakimi współpracujemy to: DPD, Inpost, Poczta Polska, pozostali kurierzy mogą być zamawiani przez Państwa i w tym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za przekazywane im dane osobowe.
 • w przypadku skorzystania z płatności lub kuriera z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności lub zamówienia kuriera, wszelkie dane podane po przejściu na stronę tegoż operatora pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez HYDROOGRÓD.
 1. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych dokonanych przed otrzymaniem decyzji o cofnięciu zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z naszą firmą oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega firma.
 4. Google Analytics (cookies)
  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez hydroogrod.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google.Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi, a stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google, nie możemy zagwarantować poprawnego działania platformy  hydroogrod.plJeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w hydroogrod.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 1. Google AdWords (cookies)
  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez hydroogrod.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi, a stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja, przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi a stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w hydroogrod.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 1. hydroogrod.pl (cookies)
  hydroogrod.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.Wykorzystujemy cookies do:
 • zapamiętania zalogowania a po wylogowaniu cookie jest kasowane;
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka po czym cookie jest kasowane;
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania;
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania hydroogrod.pl.W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z hydroogrod.pl, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych – może Pan/Pani uzyskać informacje związane z prze-twarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do poprawiania – jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia – może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w za-kresie dozwolonym przez prawo (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia – może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO);
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie;
 • prawo do przekazania danych – jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo przez pocztę elektroniczną lp.dorgoordyhnull@orgella lub na adres: HYDROOGRÓD GRZEGORZ DYJA z siedzibą w WARSZAWIE  kod pocztowy 02-495 ul. PRAWNICZA 64.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.Firma powołała Administratora Ochrony Danych i, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, można się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres email:  lp.dorgoordyhnull@orgella